Coupling relationship and interactive response between ecological protection and high-quality development in the Yellow River Basin
LIU Lin-ke, LIANG Liu-tao, GAO Pan, FAN Chang-sheng, WANG Hong-hao, WANG Han
JOURNAL OF NATURAL RESOURCES . 2021, (1): 176 -195 .  DOI: 10.31497/zrzyxb.20210112