Variation of grain sizes for surface sediments of Fozhang dune in Yarlung Zangbo River Valley
PAN Mei-hui, YANG An-na, WU Yong-qiu, MA Jian-jun, XUE Wen-xuan
JOURNAL OF NATURAL RESOURCES . 2020, (12): 3076 -3088 .  DOI: 10.31497/zrzyxb.20201221