Construction of ecological zone based on value-risk ecological function area in the Upper Yellow River
XIE Li-xia, BAI Yong-ping, CHE Lei, QIAO Fu-wei, SUN Shuai-shuai, YANG Xue-di
JOURNAL OF NATURAL RESOURCES . 2021, (1): 196 -207 .  DOI: 10.31497/zrzyxb.20210113