The locality and adaptability of human settlements in the Yellow River Basin: Challenges and opportunities
WANG Fang, MIAO Chang-hong, LIU Feng-gui, CHEN Xing-peng, MI Wen-bao, HAI Chun-xing, DUAN De-gang, WANG Jin-ping, ZHANG Zhan-cang, WANG Cheng-xin
JOURNAL OF NATURAL RESOURCES . 2021, (1): 1 -26 .  DOI: 10.31497/zrzyxb.20210101