Ecosystem services transition in Beijing-Tianjin-Hebei region and its spatial patterns
LU Long-hui, CHEN Fu-jun, XU Yue-qing, HUANG An, HUANG Ling
JOURNAL OF NATURAL RESOURCES . 2020, (3): 532 -545 .  DOI: 10.31497/zrzyxb.20200303