Classification, scope and the impact of human activities of ecological space in Tibet Autonomous Region
WEI Zi-qian, XU Zeng-rang, MAO Shi-ping
JOURNAL OF NATURAL RESOURCES . 2019, (10): 2163 -2174 .  DOI: 10.31497/zrzyxb.20191012