Interview on the unprecedented changes of energy geopolitics and national energy security
YANG Yu, YU Hong-yuan, LU Gang, WANG Li-mao, ZHAO Yuan, HAO Li-sha, REN Dong-ming, FANG Wei, AN Hai-zhong, CAI Guo-tian
JOURNAL OF NATURAL RESOURCES . 2020, (11): 2803 -2820 .  DOI: 10.31497/zrzyxb.20201119