Evolving characteristics and driving mechanism of coal consumption in ChinaBased on the perspective of supply and demand
WANG Chang-jian, WANG Fei, YE Yu-yao, ZHANG Xin-lin, SU Yong-xian, JIANG Lu, LI Zeng, ZHANG Hong-ou
JOURNAL OF NATURAL RESOURCES . 2020, (11): 2708 -2723 .  DOI: 10.31497/zrzyxb.20201112