Spatial Heterogeneity of Water Resource and Aquaculture Structure in Jiangxi Province Based on Remote Sensing Image
LIU Zun-lei, ZHANG Han-ye, YUAN Xing-wei, YANG Lin-lin, LIN Yu, YAN Li-ping, CHENG Jia-hua
JOURNAL OF NATURAL RESOURCES . 2018, (10): 1833 -1846 .  DOI: 10.31497/zrzyxb.20170987