The Estimation of Forest Vegetation Biomass in China in Spatial Grid
XU Wei-yi, JIN Xiao-bin, YANG Xu-hong, WANG Zhi-qiang, LIU Jing, WANG Dan, SHAN Wei, ZHOU Yin-kang
JOURNAL OF NATURAL RESOURCES . 2018, (10): 1725 -1741 .  DOI: 10.31497/zrzyxb.20170802