Design and Application of Natural Resources Balance Sheet Ⅱ: Application
JIAO Zhi-qian, WANG Hong-rui, XU Xin-yi, YANG Bo
JOURNAL OF NATURAL RESOURCES . 2018, (10): 1715 -1724 .  DOI: 10.31497/zrzyxb.201713612