Research of Critical Rainfalls in Wet-net Plains Based on Statistical Method and FloodArea
MIAO Qian, XIE Zhi-qing, ZENG Yan, WANG Ke-qing, SUN Jia-li
JOURNAL OF NATURAL RESOURCES . 2018, (9): 1563 -1574 .  DOI: 10.31497/zrzyxb.20171084