Evaluation on Soil Erosion Effects Driven by Land Use Changes over Danjiang River Basin of Qinling Mountain
LI Ting, LIU Kang, MA Li-yang, BAO Yu-bin, WU Lei
JOURNAL OF NATURAL RESOURCES . 2016, (4): 583 -595 .  DOI: 10.11849/zrzyxb.20131354