Research on the Carbon Supply Potential Capacity Difference and Its Impact Factors of Forest Management Subjects
ZHU Zhen, SHEN Yue-qin, XU Zhi-gang, WU Wei-guang, NING Ke, WANG Zhi-qiang
JOURNAL OF NATURAL RESOURCES . 2014, (12): 2013 -2022 .  DOI: 10.11849/zrzyxb.2014.12.003