A Study on Dynamic Simulation of Human-natural Relationship Evolution in Northwest Ethnic Minority: Case of Gannan
LU Cheng-peng, CHEN Xing-peng, WANG Hong-juan, LI Heng-ji, ZHANG Zi-long, LI Yong-jin
JOURNAL OF NATURAL RESOURCES . 2013, (7): 1255 -1263 .  DOI: 10.11849/zrzyxb.2013.07.017