RESEARCH ON CAUSES FOR ENDANGERMENT OF RHODODEND RON PROTISTUM VAR. GIGANTEUM AND R. CYANOCARPUM
ZHANG Changqin, FENG Baojun, LU Yuanlin, ZHOU Bing, GAO Lianming
JOURNAL OF NATURAL RESOURCES . 1998, (3): 276 -278 .  DOI: 10.11849/zrzyxb.1998.03.014