Editorial Board

 • Editor-in-Chief: LI Wen-hua
  Associated Editors-in-Chief: CHENG Sheng-kui, ZHOU Guang-sheng, DONG Ming, SHEN Lei, WANG Qun-ying
  Editorial Board Members:
  CHEN Fa-hu, CHEN Tong-bin, CUI BAO-shan, DONG Yu-xiang, FAN Jiang-wen, FENG Zhi-ming,
  FU Bo-jie, GAO Ji-xi, HU Dan, HU Zhen-qi, HUANG Xian-jin, JIANG Lu-guang,
  LI Xiu-bin, LIU Shi-rong, LIU Yan-sui, LU Qi, LUO Ge-ping, MIN Qing-wen,
  OUYANG Zhi-yun, OUYANG Zhu, SHI Min-jun, SUN Song, WANG Ying-hong, WANG Bing,
  WANG Tao, WU Wen-bin, WU Wen-liang, XIA Jun, XIE Gao-di, YANG Gui-shan,
  YU Cheng-qun, YU Xin-xiao, YU Kong-jian, ZHAO Yuan, ZHONG Lin-sheng,
  Sven Erik Jørgensen (Denmark), Yun Qian (USA)

 • 2015-01-01 Visited: 10038
Share: